چندرسانه ای

مهدی پورجعفری

  رضاشاه و نفت، دولت مدرن و پرتاب قرارداد در بخاری

  ایران به دلیل داشتن موقعیت استراتژیک و منابع غنی ازجمله نفت، از دیرباز موردتوجه کشورهای استعمارگر بوده است. به‌طوری‌که کشورهای استعمارگر همواره در طول تاریخ تلاش نمودند بر منابع غنی ایران سیطره یابند و از موقعیت استراتژیک آن در جهت افزایش قدرت و نفوذ خود، نهایت استفاده را ببرند.
  1396/5/8 13:34

  حقوق‌بشر رضاخانی؛ «زندان قصر و متهمان آن»

  پس از جلوس بر تخت سلطنت برای حفظ تاج‌وتخت خود از هیچ اقدامی فروگذار  نکرد. هرکس که احساس می‌کرد مانع است به‌سرعت از سر راه خود برمی‌داشت، حتی او تحمل شنیدن صدای منتقدان حکومت خود که از  شیوی حکومت‌داری او انتقاد می‌کردند، نداشت.
  1396/4/10 14:07
2
عضویت در خبرنامه
سایت هادیان