چندرسانه ای

عامل نارنجی؛ میراث آمریکا در ویتنام

بیش از یک میلیون نفر از افرادی که در معرض عامل نارنجی بوده اند کاملاً ازکارافتاده و بسیاری از این افراد نهایتاً به دلیل اثرات این عامل کشته شده اند. اثرات و پیامدهای این جنایت انسانی تنها به نسلی که در معرض آن بوده اند و تنها به افرادی که در زمان سم پاشی در آن منطقه حضورداشته اند، محدود نمی شود و اثرات مخرب این عامل سمی هنوز ادامه دارد.

مشاهده مطلب
  • نظرات مخاطبان
عضویت در خبرنامه
سایت هادی