چندرسانه ای

دالایی لاما؛ عارف سازمان سیا

دالایی لاما درست به مانند یکی از ستارگان هالیوود در رسانه های غربی مورد تمجید و ستایش قرار می گیرد. باید به این واقعیت اشاره نمود که حمایت سازمان سیا و دیگر رسانه های سلطه از دالایی لاما به منظور مواجه ساختن چین با چالشی درونی و هم ترویج نوعی از عرفان انسان مدارانه است که در آن میل به نوعی سرخوشی مادی در رأس اعتقادات فرد قرار می گیرد.

مشاهده مطلب
  • نظرات مخاطبان
عضویت در خبرنامه
سایت هادی