چندرسانه ای

اعتراضات و خودسوزی در اسرائیل

روند زوال و تضعیف اسرائیل پس از شکست های سال 1982، 1996 و 2000 از حزب الله و برنامه ریزی برای حمله همه جانبه و نابودی مقاومت لبنان آغاز شد. طرح جامعی که قرار بود با حملات گسترده زمینی و حمایت نیروی هوایی و دریایی، ظرف چند روز به خیال خود محور مقاومت لبنان و یکی از اضلاع اصلی جبهه مقاومت علیه اسرائیل را در هم بشکند.

مشاهده مطلب
  • نظرات مخاطبان
عضویت در خبرنامه
سایت هادی