چندرسانه ای

فرقه پژوهی

  نگاهی به تاریخچه‌ی نفوذ در آینه‌ی روشنفکران فراماسون مآب

  بهره‌گیری از ابزار نفوذ برای جلب منافع فردی و گروهی، پیشینه‌ای به درازای تاریخ دارد و در هر برهه از زمان بنابر اقتضائات آن عصر در جلوه‌ای گوناگون خودنمایی کرده است.  اگرچه چگونگی و شکل این شیوه‌ها و ابزارها در گذر زمان تغییر کرده و متکامل شده ولی عواملی از قبیل جاه‌طلبی، برتری خواهی، مال دوستی و مقام‌پرستی که  از نفس آدمی سرچشمه می‌گیرد و بستر شکل‌گیری نفوذ را فراهم می‌کند، پیوسته ثابت بوده است.
  1395/8/4 00:00

  جنگ داخلی یا قیام مردمی؟

  پیش‌بینی آینده آل‌سعود در ده‌سال آتی

  عربستان سعودی در حال حاضر با مشکلاتی همچون بحران جانشینی، شکاف‌های اجتماعی و چالش‌‌های فزاینده اقتصادی روبه روست که آینده‌ای بی‌ثبات را برای این کشور رقم زده است و سناریوهایی همچون جنگ داخلی یا قیام مردمی را برای آینده این کشور تحقق پذیر کرده است.
  1395/6/23 00:00
2
عضویت در خبرنامه
سایت هادی