چندرسانه ای

پشت پرده خطرناک ترین پروژه فرهنگی غرب؛

آواتار به چه فرا می خواند؟

دین نوین جهانی بخشی از پروژه نظم نوین جهانی و برگرفته از آموزه‌های پسا ساختارگرانه‏‌ی متفکران و استراتژیست‌های پست‌مدرن غرب است که در طول دهه اخیر به شکل سامان‌یافته و وسیعی در برخی فیلم‌های هالیوودی مانند آواتار مورد پرداخت و تأکید قرارگرفته است.

مبانی آنچه در این نوشتار دین نوین جهانی نامیده می شود را باید در مهروموم‌های اولیه قرن بیستم جستجو کرد. زمانی که انجمن تئوسوفی و جریان عصر جدید (New Age Movement) برای بازسازی ساختار معنوی و دینی جوامع مختلف بر اساس آموزه‌های پیشامسیحی کابالیستی و تئوسوفیستی نظریات متنوعی ارائه نمودند. بااین‌حال این جریان تا دهه اول قرن بیست و یکم به یک فرهنگ و ایده عمومی تبدیل نشد و در کتاب‌ها و محافل خاص باقی ماند. اوج این عمومیت و فراگیری را در عرصه رسانه‌ای باید فیلم آواتار به شمار آورد که کاملاً برگرفته از این آموزه‌های پیشامسیحی است و اقبال فراگیر جهانی از آن می‌تواند محکی برای آغاز زمان ارائه عمومی مبانی این دین نوین جهانی دانست

 

درخت کابالا

درخت کابالا که دقیقا با تعبیر درخت حیات (Tree of Life) خوانده می شود، نمادی از فلسفه کابالا درباره جهان هستی است و شامل ده تجلی یا صفت برای مبدأ هستی می‌باشد که در مراحل گوناگون ظاهر می شوند. مضامین و آموزه‌های عرفان کابالا که می‌توان آن را از مبانی پنهان دنیای جدید دانست، بدون آنکه نامی از آن به میان بیاید از طریق بسیاری از محصولات سینمایی در حال گسترش است

درخت کابالا

درخت کابالا که دقیقا با تعبیر درخت حیات (Tree of Life) خوانده می شود، نمادی از فلسفه کابالا درباره جهان هستی است و شامل ده تجلی یا صفت برای مبدأ هستی می‌باشد که در مراحل گوناگون ظاهر می شوند. مضامین و آموزه‌های عرفان کابالا که می‌توان آن را از مبانی پنهان دنیای جدید دانست، بدون آنکه نامی از آن به میان بیاید از طریق بسیاری از محصولات سینمایی در حال گسترش است

کتاب "زمین در تعادل"

الگور در کتاب زمین در تعادل، با اشاره به روح پنهان طبیعت که در همه آن ساری و جاری است و شایسته ستایش و  پرستش است الهیات همه خدایی را که بر اساس آن خداوند در همه اجزای طبیعت پراکنده است به‌عنوان پشتوانه معنوی و فکری جنبش حمایت از محیط‌زیست، باوری لازم برای زندگی امروز می‌داند. برخی او را مفسر جدید برای انجیل خوانده و کتاب مهم او بانام « زمین در تعادل: بوم‌شناسی و روح انسان » را » انجیل به روایت الگور نامیده‌اند.

الگور

جنبش اجتماعی که در ابتدا باانگیزه حمایت از منابع زیست‌محیطی در برابر آلودگی‌ها و مصرف نادرست انسانی شکل گرفت یکی از رهبران اصلی و متنفذ جریان‌های محیط‌زیست گرایی الگور است،الگور به دلیل فعالیت‌هایش در حمایت از محیط‌زیست، شهرت جهانی دارد. هرچند وی متهم است مأموریت دارد زمینه روانی پذیرش مالیات‌های سنگین جدید بر سوخت‌های فسیلی را در مردم امریکا فراهم آورد ولی برخی شواهد نشان می‌دهد پشت پرده فعالیت‌های او چیزی فراتر از این اتهامات باشد. ا

جیمز کامرون

او سالهاست که در حوزه ادیان مطالعات و سفرهای گسترده‌ای را انجام می‌دهد. او دریکی از مصاحبه‌ها گفته بود از ده سال پیش کار روی فیلم‌نامه آواتار را آغاز کرده است. جیمز کامرون در سال 2006 نیز مستند جنجالی درباره جسد گمشده مسیح  تولید کرد که واکنش‌های تندی را از سوی واتیکان  برانگیخت. او کامرون در میان کارگردان‌های آمریکایی باید یک شاخص به شمار آید.

ناوی (Na’vi)

گروهی از دانشمندان پروژه آواتار را تحقق بخشیده‌اند تا به‌وسیله آن به درون دنیای بومی‌ها راه یابند. آواتار بدنیشبیه به بدن بومی‌ها و تولیدشده ازترکیب DNA ساکنان بومی و انسان است که می‌تواند به‌وسیله یک انسان کنترل شود و به درون قبایل بومی برودناوی‌ها به طبیعت آسیب  نمی‌زنند، طبیعت نیز از آن‌ها حمایت می‌کند. آن‌ها روح مقدس یا ایوا را از طریق درختی مقدس (Tree of Secrets) احساس می‌کنند و با آن مرتبط می‌شوند.

 

فیلم کتاب اِلی

به‌طورکلی هالیوود از سال 2000 به این‌سو در دو فاز متعاقب، این پروژه را دنبال می‌کند. فاز نخست که باید آن را از سال 2000 تا 2010 دانست دوره تثبیت مفاهیم بنیادین موردنیاز در پروژه دین نوین جهانی است. فیلم کتاب اِلی نخستین نشانه‌های دین نوین جهانی در هالیوود به شمار می‌آیند.همان‌طور که مستند و مستدل خواهد شد، مفاهیمی چون تعادل طبیعی، تناسخ  و تجسد  با به‌کارگیری مدل پلکانی مدیریت پیام، اکنون به مفاهیمی آشنا و مأنوس برای طیف وسیع مخاطبان جهانی هالیوود تبدیل‌شده‌اند.

دین نوین جهانی

دین نوین جهانی را باید بخشی از پروژه نظم نوین جهانی و برگرفته از آموزه‌های پساساختارگرانه‏ی متفکران و استراتژیست های پست‌مدرن غرب دانست. این ایده که تحت عناوینی چون دین واحد جهانی   و سازمان ادیان متحد  در حال رشد است، بسیار نو پا بوده و درواقع به بازار داغ فرهنگی سال‌های آینده تعلق دارد. هرچند که همان‌طور که توضیح داده شد ریشه‌های آن در اوایل قران بیستم قابل‌شناسایی است.

آواتار

فیلم آواتار کاملاً برگرفته از  آموزه‌های پیشامسیحی کابالیستی و تئوسوفیستی است و اقبال فراگیر جهانی از آن می‌تواند محکی برای آغاز زمان ارائه عمومی مبانی این دین نوین جهانی دانستفیلم آواتار در این میان یک شاخص است و بدنه این جریان طیف وسیعی از تولیدات و محصولات رسانه‌ای را شامل می‌شود که متأسفانه برخی رسانه‌های داخلی ناخواسته گرفتار مشارکت در مدل پیچیده دین زدایی و دین‏ستیزی شده‌اند که در حال حاضر فعال می‌باشد.

 

آواتار به چه فرامی‌خواند؟

فیلم آواتار در این میان یک شاخص است و بدنه این جریان طیف وسیعی از تولیدات و محصولات رسانه‌ای را شامل می‌شود که متأسفانه برخی رسانه‌های داخلی ناخواسته گرفتار مشارکت در مدل پیچیده دین زدایی و دین‏ستیزی شده‌اند که در حال حاضر فعال می‌باشد. این مسئله در حوزه تبلیغ و ترویج آموزه‌های دینی اهمیت مضاعفی می‌یابد چراکه به همان اندازه که ترویج آموزه‌های دینی می‌تواند با مدیریتی درایت محور و هوشمندانه، ابتکار عمل را در مواجهه با این جریان به دست گیرد، کاستی و ناکارآمدی آن می‌تواند پاشنه آشیل جریان سازی فرهنگی در این مسئله باشد. قدم آغازین درحرکت فرهنگی قوام مند و استوار و به‌کارگیری شیوه‌های هوشمندانه جنگ نرم، ترسیمی درست و فراگیر از مختصات فرهنگی است که در حال حاضر در آن قرار داریم.


در این گزارش، به بررسی پروژه رسانه‌ای خواهیم پرداخت که بر اساس مدل پلکانی مدیریت پیام  تنظیم‌شده است و هدف نهایی آن تمهید شرایط لازم برای ظهور «دین نوین جهانی» است. در ادامه نیز فیلم سینمایی آواتار محصول 2009 امریکا از این منظر موردبررسی قرار می‌گیرد

پروژه دین نوین جهانی چیست؟
دین نوین جهانی را باید بخشی از پروژه نظم نوین جهانی و برگرفته از آموزه‌های پساساختارگرانه‏ی متفکران و استراتژیست های پست‌مدرن غرب دانست. این ایده که تحت عناوینی چون دین واحد جهانی   و سازمان ادیان متحد  در حال رشد است، بسیار نو پا بوده و درواقع به بازار داغ فرهنگی سال‌های آینده تعلق دارد. هرچند که همان‌طور که توضیح داده شد ریشه‌های آن در اوایل قران بیستم قابل‌شناسایی است. پیش‌بینی می‌شود با تمهیدهای رسانه‌ای تدارک شده در سال‌های آتی جریان فرهنگی مرتبط با این ایده به‌سرعت گسترش یابد و محصولات متنوع تصویری و مکتوب مرتبط با آن به بازارهای فرهنگی سراسر دنیا سرازیر شود.  

تئوری دین نوین جهانی از پیچیدگی قابل‌توجهی برخوردار است که تشخیص آن و اتخاذ تدبیر مناسب در برابر آن را مشکل می‏سازدپروژه دین نوین جهانی برخلاف آنچه شاید از عنوان آن به ذهن متبادر شود به دنبال از میان بردن تمام ادیان و معرفی یک دین جدید و واحد جهانی نیست. بااین‌حال مکانیسم پروژه دین نوین جهانی به نحوی است که سبب می‌شود اصول عقاید و آموزه‌های متافیزیکی مشترکی موردپذیرش پیروان تمام ادیان قرار گیرد و پیروان تمامی ادیان و حتی افراد لائیک و غیردینی همگی زندگی خود را بر اساس این آموزه‌ها  تنظیم نمایند. به‌این‌ترتیب درعین‌حال که در ظاهر هیچ‌یک از ادیان مورد تعرض قرار نگرفته است، آموزه‌های عقیدتی مشترکی در مناطق مختلفِ فرهنگی و مذهبیِ زمین حاکم خواهد شدتحقق این هدف، از پیش‌نیازهای غیرقابل‌چشم‌پوشی آن چیزی است که نظم نوین جهانی  نامیده می‌شود

 


دین نوین جهانی را بهتر است الهیات طبیعی بنامیم. رصد فعالیت‌هایی که تاکنون در چارچوب پروژه دین نوین جهانی انجام‌شده است، برخی از باورهای اعتقادی این آئین را برای ما آشکار می‌سازد. اگر شما کسی باشید که در زمان استقرار دین نوین جهانی زندگی می‌کنید، صرف‌نظر از اینکه اِسماً مسلمان باشید یا مسیحی یا سیک و یا بودیست، به چند گزاره باور عمیق خواهید داشت
 

 • جهان یک مجموعه واحد و هماهنگ است و من جزئی از این مجموعه هستم

 • یک روح مقدس در همه اجزا جهان جریان دارد-

 • اجزای جهان اعم از درختان، دریاها و خشکی‌ها، حیوانات و عناصر گوناگون روح مقدس جهان را در خوددارند و تعادل خود را از آن روح کسب می‌کنند. به دیگر عبارت روح مقدس ساری در اجزا جهان، تعادل و هماهنگی جهان را تضمین می‌کند-

 • روح مقدس جهان در وجود تک‌تک انسان‌ها نیز حضور دارد-

 • روح مقدس جهان وجود متشخص ندارد. او شعور مطلقی است که در جهان جاری است. او نمی شنود و متأثر نمی‌شود. نقش او ایجاد تعادل است. چه درخواستی باشد و چه نباشد تعادل انجام می‌شود. عشق و نفرت که از مظاهر تأثر است در او راه ندارد. آنچه مهم است تعادل است-

 • روح مقدس آهنگ هستی را می‌نوازد و حرکت اجزا جهان اعم از همه جانداران، رقص و توازنی متناسب با آهنگ نواخته شده از سوی اوست-

 • شناخت طبیعت و همراه شدن با آن کلید خوشبختی است. انسان در صورت هماهنگی با طبیعت و نظم موسیقائی جهان پس از مرگ نزد روح مقدس بازمی‌گردد، چراکه جان او ودیعه‌ای از جانب اوست. جانِ رفته، در چرخه تکرارشونده هستی در کالبدی جدید به جهان و طبیعت بازمی‌گردد. این چرخه همواره ادامه دارد. حیات در پس حیات است و جاودانگی حق مسلم همه استراز سعادت انسان هماهنگ شدن با ملودی طبیعت ذی شعور است-

 • گاهی برای تعادل لازم است روح مقدس متشخص شود و در کالبدی طبیعی حلول کند تا با آموزش دیگر انسان‌ها ضامن بقاء تعادل در جهان باشد. روح مقدس تعادل را تضمین می‌کند-

 • بیرون از او راهی به‌سوی شنیدن ملودی جهان نیست. روح مقدس حلول یافته در انسان‌های خاص نیز جز آنکه انسان‌های دیگر را متوجه درون خود کند وظیفه‌ای ندارد. همه از درون موسیقی جهان را می‌شنوند و باید با آن به رقص درآیند تا بازگشتشان به جهان و طبیعت تضمین شود. این چرخه بخشی از تعادل است. هر انسانی روح مقدس را تنها باید در وجود خود جستجو کند-

 • هماهنگی و تعادل با طبیعت سلامت کالبد را به همراه دارد. نوید به فرادرمانی، انرژی‌درمانی، خوددرمانی و سلامت جسم و کالبد نیز از آموزه‏های این دین نوین جهانی است-


همان‌طور که ملاحظه می‌شود این آموزه‌ها بر پایه مفاهیم بنیادینِ روح مقدس، تعادل، تناسخ، دریافت درونی موسیقی هستی، ستایش و هماهنگی با طبیعت و درنهایت مفهوم تجسد ( حلول روح مقدس در کالبد طبیعی) استوار گشته است.  توضیح بیشتر مضامین و آموزه‏های دین نوین جهانی و ارتباط آن‌ها با میراث قبّاله، شَمَنیسم بومیان امریکا، هندوئیسم و بودیسم نیازمند مجال جداگانه‌ای است. آنچه اکنون در اینجا مهم و مد نظر است، ابتنای این دین نوین بر پایه هماهنگی با طبیعت، پذیرش تناسخ، باور به تعادل موسیقایی هستی در قالب چرخه‌های حیات و درنهایت پذیرش تجسد و به عبارت دیگر آواتاریسم می‌باشد

پروژه دین نوین جهانی در خدمت منافع چه کسانی است؟
سازمان ادیان متحد به ابتکار بنیان‌گذاران آمریکائی‌اش راه‌اندازی شد و شدیداً موردحمایت دولت ایالات‌متحده و همچنین سازمان ملل متحد می‌باشد. کتاب‌ها، فیلم‌های سینمایی، برنامه‌های تلویزیونی و وبگاه هایی که  این ایده را دنبال می‌کنند به نحو متمرکزی از ایالات‌متحده کنترل می‌شوندشورای روابط خارجی، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مؤسسه مطالعاتی در تعیین سیاست خارجی ایالات‌متحده در قبال کشورها و  مناطق مختلف است. این مؤسسه که به‌شدت مورد اعتماد کاخ سفید و کنگره می‌باشد، پروژه‌های تحقیقاتی متعددی را در خصوص مسئله ادیان در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان، به انجام رسانده است

 

رضا اصلان که در چند رشته مرتبط با دین‌شناسی و مطالعات ادیان دارای مدرک دکتراست

 ازجمله نظریه‌پردازان درجه اول دین نوین جهانی به شمار می‌آید.

 

بسیاری از اعضای برجسته وزارت خارجه، وزارت دفاع و بسیاری از نمایندگان کنگره در کنار پژوهشگرانی با نژادهای مختلف از کشورهای ویژه عضو  این شورا هستند. رضا اصلان  و ولی نصر  دو پژوهشگر ایرانی عضو این شورا هستند. رضا اصلان که در چند رشته مرتبط با دین‌شناسی و مطالعات ادیان دارای مدرک دکتراست ازجمله نظریه‌پردازان درجه اول دین نوین جهانی به شمار می‌آید.انجام پژوهش‌های مربوط به دین نوین جهانی در مهم‌ترین و راهبردی‌ترین مرکز مطالعات امریکا، نشان می‌دهد این پروژه برای دولتمردان و سیاست مردان پنهان و آشکار ایالات‌متحده از اهمیت عملیاتی خاصی برخوردار است و با جدیت آن را دنبال می‌کنند. فیلم‌های درجه اول سینمای هالیوود نیز از سال 2000 به این‌سو، به‌طور سامان‌یافته و گسترده‌ای تمهید رسانه‌ای جهت باور به مؤلفه‌های دین نوین جهانی را فراهم نموده است. در ادامه این گفتار به نحو تفصیلی‌تری به  بخش رسانه‌ای پروژه دین نوین جهانی پرداخته خواهد شد.  

 

 

می‌توان گفت مهم‌ترین مانع در تحقق طرح‌های نظم نوین جهانی به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، مسئله دین و باورهای مذهبی است. تلاش‌های چند صدساله کانون‌های آنگلوساکسون از زمان استعمار کهن انگلیس تاکنون، اکنون در پروژه دین نوین جهانی به‌زعم این کانون‌ها در آستانه ثمر دهی قرار دارد. کانون‌های اسلامی خاورمیانه به دلیل ارائه ساختارهای اجتماعی برای پیروان اسلام که تبلور کامل آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خود را نشان می‌دهد، مانع اصلی تحقق طرح‌های کلان اقتصادی و سیاسی در قالب برنامه‌های نظم نوین جهانی است. پروژه دین نوین جهانی که قلب ماهیت کانون‌های اسلامی خاورمیانه در عین حفظ ظاهر و پوشش آن‌ها را هدف خود قرار داده است می‌تواند این مانع بزرگ درراه تحقق اهداف کانون‌های سرمایه‌دار آنگلوساکسون را از میان بردارد

سینمای امریکا چه نقشی در اجرای پروژه دین نوین جهانی دارد؟
مفاهیم تعادل طبیعی، مراقبه و هماهنگی، کشف خدای درون، تناسخ، آواتاریسم (تجسد روح مقدس) و بسیاری از دیگر مفاهیم مرتبط با آموزه‌های دین نوین جهانی در طول دهه اخیر به شکل سامان‌یافته و وسیعی در فیلم‌های هالیوودی مورد پرداخت و تأکید قرارگرفته است. یکی از این تولیدات هالیوودی که در راستای بخش رسانه‌ای پروژه دین نوین جهانی ساخته‌شده است، سینمایی(Avatar) 2009  است که نقطه عطفی در این خصوص به شمار می آید.

 
به‌طورکلی هالیوود از سال 2000 به این‌سو در دو فاز متعاقب، این پروژه را دنبال می‌کند. فاز نخست که باید آن را از سال 2000 تا 2010 دانست دوره تثبیت مفاهیم بنیادین موردنیاز در پروژه دین نوین جهانی است. همان‌طور که مستند و مستدل خواهد شد، مفاهیمی چون تعادل طبیعی، تناسخ  و تجسد  با به‌کارگیری مدل پلکانی مدیریت پیام، اکنون به مفاهیمی آشنا و مأنوس برای طیف وسیع مخاطبان جهانی هالیوود تبدیل‌شده‌اند. اکنون و پس از تثبیت این مفاهیم در جان و ذهن مخاطبان، زمان استفاده عملیاتی از این مفاهیم و معرفی نظام فکری-معنوی است که بر پایه این مفاهیم بنیان نهاده شده است.

 

در بخش دیگری مستندات مربوط به این دو دوره در سینمای امریکا ارائه خواهد شد؛ در اینجا به‌طور اجمال به این نکته می‌توان اشاره کرد که فیلم سینمایی Avatar (2009) و The Book of Eli (2010 ) نخستین نشانه‌های این فصل جدید به شمار می‌آیند. فیلم کتاب اِلی نیازمند تحلیل مستقلی است که به‌زودی انجام خواهد شد. جالب اینکه کمتر از یک ماه پس از اکران آواتار، فیلم جدید شیمالایان کارگردان آمریکایی هندی تبار که مشخصاً روی بحث‌های معنویت نوین تمرکز دارد بانام   the last Airbender که به مسئله آواتاریسم می‌پردازد، اکران خواهد شد. انیمیشن آخرین الهه هوا نیز به‌صورت یک مجموعه تلویزیونی در سال گذشته وارد بازار شد.

آواتار و دین نوین جهانی 
در اینجا به‌منظور ملموس شدن آنچه تاکنون گفته شد، نگاهی گذرا به فیلم سینمایی آواتار خواهیم داشت و تا حدی که مجال  این گفتار است، نقش رسانه‌ای این فیلم را در پیشبرد پروژه جاری دین نوین جهانی، بررسی خواهیم کرد

 


خلاصه داستان

داستان در سال 2154 شکل می‌گیرد. انسان‌ها دریکی از قمرهای سیاره پولیفِموس، ذخایر عظیم زیرزمینی از عنصری نایاب و بسیار گران‌بها به نام آنوپتانیوم (Unobtanium) را شناسایی کرده‌اند. انسان‌ها این قمر بسیار بزرگ را پاندورا (Pandora) می‏نامند. این قمر با موجوداتی آبی‌رنگ و بلندقد شبیه به انسان پرشده است. این موجودات هوشمند خود را ناوی (Na’vi) می‌نامند.
 


انسان‌ها دریکی از قمرهای سیاره پولیفِموس،

 ذخائر عظیم زیر زمینی از عنصری نایاب و بسیار گرانبها به نام آنوپتانیوم (Unobtanium) را شناسایی کرده‌اند.
 


 آن‌ها در هماهنگی با طبیعت حیات خود را پیش می‌برند و یک الهه مؤنث به نام ایوا (Eywa) را پرستش می‌کنند. ساکنان بومی پاندورا مانع بزرگی در دسترسی به تمام منابع آنوپتانیوم هستند. گروهی از دانشمندان به سرپرستیِ دکتر  گریس آگوستین (Grace Augustine) پروژه آواتار را تحقق بخشیده‌اند تا به‌وسیله آن به درون دنیای بومی‌ها راه یابند. آواتار بدنی شبیه به بدن بومی‌ها و تولیدشده از ترکیب DNA ساکنان بومی و انسان است که می‌تواند به‌وسیله یک انسان کنترل شود و به درون قبایل بومی برود

 

گروهی از دانشمندان پروژه آواتار را تحقق بخشیده‌اند تا به‌وسیله آن به درون دنیای بومی‌ها راه یابند.

 آواتار بدنی شبیه به بدن بومی‌ها و تولیدشده از ترکیب DNA ساکنان بومی و انسان است

 که می‌تواند به‌وسیله یک انسان کنترل شود و به درون قبایل بومی برود
 

کلنل فرمانده نظامی منطقه است و تنها به نابودی ساکنان پاندورا به‌عنوان راه‌حل فکر می‌کند. جیک یک تفنگدار نیروی دریایی است  که پاهای خود را ازدست‌داده است. او به‌عنوان  کنترل‌کننده یکی از آواتارها انتخاب می‌شود. جیک برخلاف سایر آواتارها موفق می‌شود اعتماد بومی‌ها را جلب کندنیتیری (Neytiri) که دختر رهبر ناوی است، شاهد توجه درخت مقدس (Tree of Life) ناوی به جیک است. رهبر معنوی قبیله این حادثه را نشانه‏ای از مقدس بودن جیک می‏داند. نیتیری مأمور می‌شود آداب و عقاید ناوی را به جیک آموزش دهد. اهالی ناوی در تنه یک درخت غول‏پیکر زندگی می‌کنند. جیک به کمک دکتر آگوستین درمی‌یابد ناوی‌ها ارتباط وثیقی باروح طبیعت دارند. ازنظر آن‌ها الهه مقدس ایوان تعادل همه جهان را برقرار می‌کند
 


جان هر جاندار ودیعه‌ای از سوی ایوا است و روزی باید به سوی او باز گردد. ناوی‌ها به طبیعت آسیب  نمی‌زنند، طبیعت نیز از آن‌ها حمایت می‌کند. آن‌ها روح مقدس یا ایوا را از طریق درختی مقدس (Tree of Secrets) احساس می‌کنند و با آن مرتبط می‌شوند. جیک شیفته فرهنگ و عقاید ناوی‌ها می‌شود. او دیگر با کلنل همراه نیست و به کمک دکتر آگوستین که او نیز به فرهنگ بومی‌ها توجه خاص دارد، تصمیم می‌گیرد به آنها در برابر نیروهای نظامی کلنل یاری رساند؛ اما بومی‌ها دیگر به او اعتماد ندارند و او را عامل رنج بزرگ (Great Sorrows) می‌دانند؛ اما جیک موفق می‌شود با به‌زانو درآوردن پرنده غول‏پیکر و مقدسی به نام تروک (Toruk Maktao) اعتماد بومیان را جلب کند
 

در جنگی سخت جیک موفق می‌شود کلنل و نیروهایش را از بین ببرد و دنیای جدید را خلق نماید. اکنون جیک دیگر نمی‌خواهد به دنیای انسان‌ها بازگردد. در مراسم آئینی خاصی پای درخت مقدس، روح جیک از بدن انسانی او خارج می‌شود و نزد ایوا می‌رود و سپس همان روح از جانب ایوا در بدن آواتاری جیک حلول می کندآواتار داستانی نمادین از سیر تاریخی تمدن غرب است که به‌زعم سازندگان آن، اکنون مراحل پایانی جهانی‌شدن خود را سپری می‌کند. این فیلم با ترسیم فضایی پست‌مدرنیستی و پسا ساختارگرایانه، مؤلفه‌های فرهنگی و آموزه‌های معنوی مرتبط با دنیای جدید پست‌مدرن را به تصویر می‌کشد و مخاطبان خود را برای پذیرش این نظم نوین فرهنگی و اعتقادی در جهان مهیا می‌سازد. بی‌شک مضامین این فیلم را باید در کنار جریان‌های فکری پست‌مدرن در دهه‌های اخیر و همچنین فعالیت‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی انجام‌شده در دو دهه اخیر از سوی کانون‌های آنگلوساکسون ارزیابی کرد.

 
آواتار با تأکید بر آموزه‌های الهیات طبیعی  مؤلفه‌های اصلی باور به دین طبیعی را در قالبی تأثیرگذار و قابل‌پذیرش به مخاطبان خود عرضه می‌کند. این ارائه به نحوی است که نسبت این آموزه‌های با بسیاری از پدیده‌های تمدن جدید نیز مشخص می‌شود و مخاطبان به سمت و سویی سوق داده می‌شوند که با آنچه آواتار به آن‌ها معرفی می‌نماید، زندگی روزمره خود را در همه شؤون تغییر دهند و باورها، رفتارها و مناسبت‌های جدیدی را بپذیرند. دقت به این نکته بسیار حائز اهمیت است که آواتار تنها نیست. ما با یک پروژه گسترده رسانه‌ای برای تثبیت دین نوین جهانی مواجهیم، نه‌فقط یک فیلم. آواتار به دلیل جامعیت و عمق مفهومی و همچنین قرار گرفتن در نقطه عطف زمانی این پروژه رسانه‌ای، طبیعتاً از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به ما نشان دهد در آینده باید منتظر چه خُرده پروژه‌ها و جریان‏‌هایی باشیم

 

کارگردان فیلم کیست؟

جیمز کامرون در میان کارگردان‌های آمریکایی باید یک شاخص به شمار آید. او سالهاست که در حوزه ادیان مطالعات و سفرهای گسترده‌ای را انجام می‌دهد. او دریکی از مصاحبه‌ها گفته بود از ده سال پیش کار روی فیلم‌نامه آواتار را آغاز کرده است. جیمز کامرون در سال 2006 نیز مستند جنجالی درباره جسد گمشده مسیح  تولید کرد که واکنش‌های تندی را از سوی واتیکان  برانگیخت. در این مستند استخوان‌های کشف‌شده در یک گور جمعی در اورشلیم را به مسیح، پسر مسیح و خانواده او نسبت می‌دادند. این مستند در کنار فیلم‌هایی چون کد داوینچی که در همان سالها تولید شد،  اصول عقاید مسیحیت را به‌صورت جدی خدشه‌دار می‌ساخت. جالب اینکه در مستند مذکور به این نکته  اشاره می‌شد که آنچه گفته می‌شود ایمان مسیحی را نابود نمی‌کند بلکه شکل و چگونگی آن را تغییر می‌دهد. فعالیت‌های این‌چنینی جمیز کامرون نشان می‌دهد او از سالها پیش در طرحی که مبانی ادیان بزرگ وحیانی را به چالش می‌کشد و آن‌ها را نزد پیروانشان بی‌اعتبار می‌سازد، مشارکت داشته است
 


آواتار سرشار از نشانه‌ها و نمادهایی است که مخاطب را به‌سوی هدف نهایی فیلم هدایت می‌کنند. غالب این نمادها و نشانه‌ها برای مخاطبان غربی که بافرهنگ یهودی- مسیحی آنگلوساکسون‌ها آشنایی بیشتری دارند، کاملاً معنادار است و درک می‌شود
 


آواتار فیلمی برای نوزایی برای باز تولد و برای شکل‌گیری دنیای نوین یا همان نظم نوین جهانی است. آواتار ترسیم آموزه‌های معنوی و دینی در جهان آینده‌ای است که بر اساس قواعد نظم نوین جهانی شکل خواهد گرفت. جیک، از یک خواب طولانی در سفینه مادر بیدار می‌شود و به پاندورا می‌رود تا آغازگر دنیای جدید باشد. رؤسای او زمانی که جیک را می‌پذیرد در پروژه موسوم به آواتار مشارکت کند این جمله را به زبان می‌آورند:

 

It'd be a fresh start, on a new world

این‌یک شروع تازه در دنیایی جدید است

 

جیک بارها در طول فیلم به آموزه‌های ناوی درباره تولد و باز تولد اشاره می‌کند. در آخرین سکانس فیلم جیک مراسم آئینی که به انتقال روحش از بدن انسانی به بدن آواتاری می‌انجامد را به جشن تولد خود توصیف می‌کند، جشن تولدی که برای او و کسانی که در دنیای او زندگی می‌کنند اهمیت ویژه‌ای دارد چراکه آغاز یک زندگی تازه در دنیایی جدید است

در فیلم آواتار دودنیای متفاوت معرفی می‌شود؛ دنیای کنونی و دنیای جدید آینده
در دنیای کنونی شخصیت‌های نظامی چون کُلنل کواریچ  و شخصیت‌های اقتصادی چون پارکر  کنترل شرایط را در اختیاردارند و می‌کوشند هر مشکلی را با راه‌حل نظامی از میان بردارند. در دنیای کنونی علم بدون توجه به مؤلفه‌های معنوی تعیین‌کننده سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست. تجارت و سرمایه‌داری محور اصلی این دنیاست و دکتر گریس (که نماد علم و دانش کنونی است) و کلنل کواریچ درواقع به اهرم‌های تجاری سهامداران بزرگی که از تجارت آنوپتانیوم سود می‌برند، تبدیل‌شده‌انددر دنیای آینده غلبه تجارت و سرمایه‌داری بر هماهنگی و تعادل با طبیعت، ازمیان‌رفته است. در دنیای جدیدِ آینده ارتباط با ایوا الهه مقدس و هم‌نوا شدن با هارمونی طبیعیت از همه‌چیز مهم‌تر است. اقتصاد و قدرت نظامی در نیز در هماهنگی با این ساختار تعریف می‌شوند

مؤلفه‌هایی که به دودنیای کنونی و دنیای آینده در فیلم نسبت داده می‌شود، همان مؤلفه‌هایی است که در دهه‌های اخیر از سوی متفکران و استراتژی است های غرب برای تمایز میان دنیای مدرن و پست‌مدرن توصیف‌شده است. به بیان ساده می‌توان گفت پست‌مدرنیسم تلاشی است برای ارائه تصویری از دنیای روشن آینده در پیش چشم کسانی که با مدرنیسم همراه شده‌اند و اکنون از آن ناامیدند. این در حالی است که پست‌مدرنیسم به‌هیچ‌وجه نقطه مقابل مدرنیسم و نفی مبانی آن به شمار نمی‌آید

در دنیای جدیدی که آواتار پیش روی ما قرار می‌دهد از همه‌چیز مهم‌تر دین و آئینی است که بر این دنیا حاکم است و تنها کسانی می‏توانند در این دنیا سهمی داشته باشند که این دین و آئین را باور داشته باشند. دکتر گریس و دو تن از همکارانش به همراه جیک و خلبان ترودی  تنها کسانی هستند که به آموزه‌های این آئین ایمان می‌آورند و به دنیای آینده راه می‌یابند، البته دکتر گریس و ترودی در طول داستان به شکل نمادینی جان خود را از دست می‌دهد. در ادامه این گفتار به جایگاه گریس و نمادنمای او خواهیم پرداختآنچه در ناوی‌ها به‌عنوان دیدن و آئین برگزیده‌اند هیچ‌چیز نیست مگر شناخت طبیعت، شناخت روح مقدس طبیعت، باور به تناسخ و تجسد و درنهایت هماهنگی با آهنگ و ملودی طبیعت. این آیین که الهیات طبیعی نامیده می‌شود،  اقتباسی از چند جریان شبه-‏دینی قدیمی  ازجمله عرفان سرخپوستی، شمنیسم، بودیسم، هندوئیسم و البته میراث قباله می‌باشد.  جِیک باورهای دنیای زیبای ناوی را این‌گونه توصیف می‌کند:

 

Flow of Energy, Spirits of Animals, deep connection,  
A network of Energy That flows through all living things, all energy is only borrowed And one day you have to give it back, 

جریان انرژی، روح حیوانات، ارتباط عمیق، شبکه ای از انرژی که در کالبد همه موجودات زنده ساری و جاری است، 
همه انرژی‌ها چیزی جز یک ودیعه نیستند که باید روزی آن را باز پس دهیم، 


ناوی‌ها روح طبیعت را Eywa می‌نامند. ایوا روح مطلق است و روح هر موجود زنده‌ای که گرفتار مرگ می‌شود نزد او می‌رود. اجزای طبیعت باهم ارتباط عمیقی دارند. همه گیاهان از طریق ریشه‌های خود شبکه وسیعی را شکل می‌دهند که ارتباط موجودات زنده ناوی را فراهم می‌آورد و تعادل میان آن‌ها را تضمین می‌نماید. جیک مرگ را بر اساس آموزه‌های ناوی این‌گونه توصیف می‌کند:
 

your spirit goes with Eywa your body stays behind to become part of the people…

روح تو به نزد ایوا می‌رود و بدنت باقی می‌ماند تا به قسمتی از بدن دیگران تبدیل شود...


در ناوی همه‌چیز از درون درک می‌شود و هماهنگی با طبیعت را نیز که راز سعادت وزندگی خوب است باید با مراجعه به درون کشف کرد. ناوی‌ها حتی در زمان شکار و سایر فعالیت‌های روزمره بر اساس این کشف درونی و مراقبه باطنی و مراجعه به خود، راه درست را درمی‌یابند. زمانی که نیتری دختر قبیله سعی دارد به جیک آموزش دهد که چگونه مرکب خود را رام نماید از او  می‌خواهد با هارمونی طبیعت ایکان (جانوری که به‌عنوان مرکب استفاده می‌شود) هماهنگ شود تا بتواند از حرکت و رقص روح ایکان در جهتی که تمایل دارد استفاده کند. نیتری می گوید این چیزی است که جیک باید آن را درون خود احساس کند:

 

 this you must feel inside,

اینو باید از درون احساس کنی...   

                                                                                
تکیه‌بر حس درون در تصمیم‌گیری‌ها و باورهای قلبی و همچنین هماهنگ شدن بانوای طبیعت و احساس نمودن روح موجودات طبیعی، از مؤلفه‌های صریح و غیرقابل‌انکار الهیات طبیعی استدقت داشته باشیم الهیات طبیعی یعنی معنویتی که آواتار به آن فرامی‌خواند، ادعای هیچ‌گونه جنبه ملکوتی و متافیزیکی ندارد، بلکه تمام آنچه در این آئین موردتوجه است شناخت ارتباط طبیعی است که انسان با موجودات دیگر و باروح حاکم بر همه موجودات برقرار می‌کند. دکتر گریس زمانی که سعی دارد مدیر اجرایی پروژه استخراج را قانع کند که تخریب درخت مقدس کار درستی نبوده است به او می‌گوید من از یک توهم جادوئی حرف نمی‌زنم، من از یک شبکه بیولوژیک گسترده در میان موجودات زنده روی پاندورا حرف می‌زنم که درست همانند عصب‌های مغز فعالیت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر آنچه ازنظر آواتار دین آینده خواهد بود قرار نیست ابعاد ملکوتی از هستی را به روی ما بگشاید بلکه صرفاً شناخت درست طبیعت و بُعد ناسوتی هستی است که در اینجا همه هستی به شمار می‌آید. درواقع الهیات طبیعی با انکار الهیات وحیانی بر پایه یافته‌های علمی و تجربه درونی، نوعی حس هماهنگی و یکپارچگی با طبیعت را برای فرد به همراه می‌آورد

الهیات طبیعیِ آواتار چارچوب اصلی خود را از عرفان یهودی یعنی میراث کابالیسم اقتباس کرده است. لازم به ذکر است ارجاع به آموزه‌های کابالیستی در فیلم‌ها و زنجیره‌های مختلف آمریکایی، در حال حاضر به اوج خود طی دو دهه اخیر رسیده است و این نشان آن است که این جریان فکری در آنچه دین نوین جهانی نامیده می‌شود، نقش و جایگاه ویژه‌ای خواهد داشتکابالا یا قباله آموزه‌های عرفانی رمزی و غیر وحیانی است که از صداهای گذشته در میان برخی رهبران یهودیان دست‌به‌دست شده است. عنوان این جریان، به دلیل ارجاع آن به عارفان یهودی کهن که قبل و پیش‌ازاین می‌زیسته بند قباله نامیده می‌شود که معبّر آن کابالا می‌باشد. ارجاعات فیلم آواتار به آموزه‌های یهودیان و عرفان قباله به حدی است که گویی جیمز کامرون قصد داشته است کابالا را به‌عنوان دین نوین جهانی معرفی نماید.
 

 

تقریباً تمامی نقد و تحلیل‌هایی که درباره آواتار در منابع نزدیک به کانون‌های مسیحی و یهودی قابل‌دسترسی است، اله ناوی Eywa را تلفظ دیگری از خدای یهودیان یعنی Yahweh معرفی کرده‌اند. ساکنان بومی پاندورا، Navi نامیده می‌شوندNavi در زبان عبری همان نبی معنا می‌دهد که به شخص صاحب‌خبر و آگاهی اطلاق می‌شود. ساکنان پاندورا از شبکه ارتباطی بیولوژیکی در میان موجودات طبیعت خبر و آگاهی دارند که انسان‌ها از آن بی‌خبرند.  یکی از سکانس‌های آواتار به گفته برخی شاهدان در سینماهای اسرائیل لبخند رضایتمند تماشاگران را موجب شده است


نیتیری دختر قبیله زیر درخت مقدس، به جیک می‌گوید که زمان آن رسیده است یکی از دختران قبیله را به  همسری برگزیند. او  پیشنهاد می‌کند جیک با Ninat  ازدواج کند و در توصیف نی‌ات می‌گوید:Ninat is a great singer .Ninet  Tayebخواننده زن مشهور اسرائیلی است و ارجاع به او در این فیلم به‌عنوان یکی از ساکنین ناوی، تلویحاً این قوم را با بنی‌اسرائیل مشابهت می‌دهدصرف‌نظر از ارجاعات کوچک این‌چنینی، آنچه حائز اهمیت است تشابه مفهومی دین ارائه‌شده در این فیلم با آموزه‌های کابالیستی است به‌طوری‌که جیک میچلسون  دوستدار و مروج عرفان کابالیسم درباره آواتار می‌گوید: آواتار همان کابالیسم است که از فیلتر هندوئیسم عبور کرده است. تأکید این فیلم بر  panentheism که از مؤلفه‌های کابالیسم نیز می‌باشد به حدی است که جیک میچلسون را به وجد آورده است

مسئله مهم مرتبط با همه خدایی و همه‌جایی که در آواتار القاء می‌شود و از آموزه‌های مسلم کابالیستی است در حال حاضر با استفاده از شبکه گسترده تبلیغاتی در حال ترویج است. شاید در نگاه اول آواتار فیلمی در دفاع از طبیعت و ترویج زندگی مسالمت‌آمیز با آن به نظر آید. ولی این‌یک ساده‌اندیشی غیرقابل‌بخشش است. آواتار به چیزی فراتر از آن و پیچیده‌تر از آن فرامی‌خواند. اگر به دیگر بخش‌های پروژه بزرگ دین نوین جهانی توجه کنیم به مسئله مهمی به نام محیط‌زیست گرایی یا environmentalism خواهیم رسید. هواداران محیط‌زیست چند طیف مختلف را شامل می‌شوند.این جنبش اجتماعی که در ابتدا باانگیزه حمایت از منابع زیست‌محیطی در برابر آلودگی‌ها و مصرف نادرست انسانی شکل گرفت، اکنون در شاخه‌های اصلی خود به جنبشی فلسفی- آئینی تبدیل‌شده است که به‌سوی ستایش الهه مادری یا همان سیاره زمین و منابع طبیعی آن، سوق یافته‌اند.  یکی از رهبران اصلی و متنفذ جریان‌های محیط‌زیست گرایی الگور است، کسی که در دور اول ریاست جمهوری جرج بوش رقیب انتخاباتی او بود

 

یکی از رهبران اصلی و متنفذ جریان‌های محیط‌زیست گرایی الگور است


الگور به دلیل فعالیت‌هایش در حمایت از محیط‌زیست، شهرت جهانی دارد. هرچند وی متهم است مأموریت دارد زمینه روانی پذیرش مالیات‌های سنگین جدید بر سوخت‌های فسیلی را در مردم امریکا فراهم آورد ولی برخی شواهد نشان می‌دهد پشت پرده فعالیت‌های او چیزی فراتر از این اتهامات باشد. او در کتاب‌های خود ضمن جلب‌توجه خوانندگان به مسئله زیست‌بوم و محیط پیرامون با نگاهی فلسفی- آئینی فراتر از حفظ منابع طبیعی، همگان را به‌نوعی ستایش و پرستش در برابر زمین دعوت می‌کند. اقدامات الگور در القای نگاه عرفانی- آئینی به طبیعت به حدی است که برخی او را مفسر جدید برای انجیل خوانده و کتاب مهم او بانام « زمین در تعادل: بوم‌شناسی و روح انسان » را » انجیل به روایت الگور نامیده‌اند. در وابستگی الگور به کانون‏های ماسونی و صهیونیِ ایالات متحده شواهد کافی در اختیار همگان قرار دارد، اما صرف نظر از این شواهد، بررسی محتوای کتاب ها و سخنرانی‌های الگور نشان می دهد وی در پی قلب ماهیت نگاه ادیان نه تنها نسبت به طبیعت بلکه نسبت به تمامی شؤون زندگی است و تلاش می‌کند نگاه جدیدی را که تحت مفاهیم شبه عرفانی و آئینی الهیات طبیعی تعریف‌شده است، جایگزین آن نماید


او در کتاب زمین در تعادل، با اشاره به روح پنهان طبیعت که در همه آن ساری و جاری است و شایسته ستایش و  پرستش است الهیات همه خدایی را که بر اساس آن خداوند در همه اجزای طبیعت پراکنده است به‌عنوان پشتوانه معنوی و فکری جنبش حمایت از محیط‌زیست، باوری لازم برای زندگی امروز می‌داند. به‌عبارت‌دیگر او در کتاب خود از حمایت معقول و معمول از طبیعت فاصله می گیرد و خواننده را به برقراری یک رابطه معنوی جدید میان خود و طبیعت فرا می خواند و به صراحت به پیوند افکارش با عرفان سرخپوستی و شمنیسم بومیان امریکا اشاره‌کرده و می‏گوید: « درک معنوی ما از جایگاهمان در طبیعت به فرهنگ بومیان امریکا بازمی‌گردد... ایدئولوژی غالب اروپای ماقبل‏ تاریخ و بسیاری از دیگر مناطق جهان بر پایه پرستش الهه مؤنثِ زمین استوار بوده است، الهه‌ای که منشأ حیات است و تعادل را میان همه موجودات زنده برقرار می‌سازد. »

الگور پس‌ازاین فراز با لفظ دین از این رویکرد یاد می‌کند و معتقد است پس از ظهور ادیان مذکر فعلی، انسان به اقتضاء طبیعتش و در پی هماهنگی با آهنگ طبیعت، به خدایی مؤنث باور داشته که در   طبیعت جلوه‌گر بوده است. و این درست همان چیزی است که در آواتار دیده می‌شود. درست به همین دلیل است که جیمز کامرون جامعه ناوی را شبیه به بومیان سرخپوست آمریکا به تصویر کشیده است. این شباهت تداعی‏گر باورهای طبیعت‌گرایانه و الهیات زیست‌محیطی است که سرخپوستان بدان ایمان داشته‌اند. جالب اینکه این عقاید پان‏تئیستی و شبه معنوی که به‌صراحت توسط الگور به‌عنوان یک مذهب ارائه می شود، به دلیل پوشش حفاظت از محیط زیست و دوستی با طبیعت به سرعت در سراسر دنیا از جمله ایران در حال انتشار است

بنابراین رویکرد مدافع محیط زیستیِ آواتار نیز کاملاً در جهت دین و آئینی است که این فیلم بدان فرامی‌خواند و همگی این‌ها تمهیدی است برای تثبیت اصول عقاید دین نوین جهانی که انتظار می‌رود به‌زودی مبانی خود را بر جوامع مختلف با گرایشات مذهبی گوناگون تحمیل نماید بدون آنکه در ظاهر با عقاید بومی این جوامع به مخالفت برخیزد. باید توجه داشت آنچه در       آموزه‌های اسلامی به‌عنوان مبانی حفظ محیط‌زیست ازنظر اسلام قابل‌ارائه است، با این‌گونه آموزه‌ها صرفاً تشابه ظاهری دارد و تفاوت باطنی و محتوایی آن‌ها غیرقابل‌انکار است. دقت داشته باشیم که تشخیص شِرک از شناسایی حرکت مورچه‌ای بر سنگ سیاه در دل شب تاریک دشوارتر است؛ و این مسئله این‌گونه است. در مورد این مسئله به‌طور مشخص می‌توان گزارش مستقلی تنظیم نمود

 


آموزه‌های کابالیستی که به تماشاگر این فیلم القاء می‌شوند، به باورِ همه‏در‏خدا انگاریِ حاکم بر داستان و آئین ارائه‌شده در فیلم خلاصه نمی‌شود. درخت در فیلم آواتار جایگاه نمادین ویژه‌ای دارد. شبکه بیولوژیک طبیعت به‌واسطه درختان و ریشه آن‌ها خود را گسترانیده است؛ اهالی ناوی نیز در تنه یک درخت غول‏آسا زندگی می‌کنند و از همه مهم‌تر معبد و مکان نیایش ناوی، جایی است که درخت روح‌ها  (Tree of Souls)، درخت صداها (Tree of Voices) و درخت مقدس (Secret Tree) نامیده می‌شود.

در این میان عبارت یا درخت روح‌ها، تعبیر رایج برای اشاره به درختان ویژه‌ای است که در حکم نقاط عطف شبکه معنوی طبیعت می‌باشند و آمدوشد روح موجودات طبیعت به آن‌ها بسیار زیاد است. جیمز کامرون برای نقطه تمرکز معنویت و جایی که روح طبیعت بهتر احساس می‌شود از نماد و تعبیری استفاده کرده است که قرن‌هاست در عرفان یهودی و کابالا به‌عنوان یک آموزه شناخته‌شده وجود دارد. درخت روح‌ها (Tree of Souls) ازنظر آن‌ها الهه مقدس ایوا تعادل همه جهان را برقرار می‌کند. دقیقاً تعبیری است که برای اشاره به برخی اسطوره‌های عرفانی یهودی مورداستفاده قرار می‌گیرد. این آموزه به‌اندازه‌ای در عرفان یهودی شناخته‌شده است که در بعضی موارد برای اشاره به اسطوره‌های عرفانی یهودی یا همان کابالا مورداستفاده قرار می‌گیرد. شهرت Tree of Souls به‌عنوان نمادی برای عرفان کابالا به‌اندازه‌ای است که هوارد شوارتز کتاب خود در باب اسطوره های عرفانی یهود و کابالا را با همین نام منتشر کرده است

 


در کتاب هوشع از تنخ  آمده است که در بهشت درختی به نام درخت روح ها وجود دارد و ارواح تمام آنچه تا کنون آمده است و آنچه خواهد آمد در آن قرار دارد. پدر عرفان کابالیسم، اسحاق لوریا  که شبکه عرفانی او را کابالای لوریانی می نامند، بر این باور بود که معادل درخت روح‌ها در بهشت، درخت‌های روح زمینی نیز وجود دارد. بر اساس آموزه‌های او درختان در طبیعت مأمن و جایگاه روح‌ها هستند. در شرح‌حال اسحاق لوریا آمده است که وی روزی شاگردان خود را برای تعلیم به میان طبیعت برد، ناگهان دید که روح‌های بسیاری درختان را احاطه کرده‌اند، او لحظاتی باروح‌ها سخن گفت، شاگردان که روح‌ها را نمی‌دیدند پرسیدند استاد با که سخن می‌گویید و اسحاق پاسخ داد اگر شما هم‌صدای آن‌ها را می‌شنیدید می‌دیدید که چه روح‌های بسیاری در درختان حضور دارند . این روایت درست همان چیزی است که در سکانس معرفی درخت روح‌ها به جیک در فیلم آواتار به تصویر کشیده شده است. در آواتار نیز نیتی‌ای به جیک می‌گوید که درختان جایگاه روح‌ها هستند روح اجداد ما و ما می توانیم صدای آنها را بشنویم
 


باور به روح درختان از  آموزه های مسلم کابالای یهودی است

 

باور به روح برای درختان از  آموزه های مسلم کابالای یهودی است. در شرح احوال خاخام ناخمان براتزلاف افسانه های زیادی در ارتباط با روح درختان آمده است از جمله آنکه او شبی را در مسافرخانه ای سپری می کرد، در نیمه های شب با ناله او ساکنان خانه از خواب پریدند و علت ناله ها را جویا شدند. خاخام براتزلاف از جا برخواست و دست به قلم برد و نوشت: هرکس درختی را قطع کند مرتکب قتل شده است. خاخام از صاحب مسافرخانه پرسید آیا این ساختمان بجای درختان قطع شده بنا شده است و او پاسخ داد آری. خاخام گفت شب در خواب روح درختان را می بینم که اشک می ریزند و موجب هراس من می شوندازاین‌گونه افسانه‌های مربوط به درخت در کتاب‌های کابالا به فراوانی یافت می‌شود و همان‌طور که گفته شد به همین دلیل است که وارد شواتز کتاب خود درباره اساطیر عرفان یهودی را درخت روح‌ها نام‌گذاری کرده است

 

تصویر بالا: درخت مقدس کابالا ترسیم‌شده در دهه اول قرن بیستم. الهه مؤنث که در فیلم ایوا نامیده می‌شود در تصویر قابل‌مشاهده است. دو تصویر سمت چپ نیز نمادی از خلقت و نشئه‌های آن است که به درخت حیات مشهور است. این نماد که خلاصه عرفان کابالا را در خود جای‌داده توسط استاد مؤسس کابالا، موشه دلیون قرن ها پیش ترسیم شده استقدیمی ترین و اصلی ترین متن کهنی که در آن به اسطوره درخت روح ها اشاره شده است، یکی از نوشته‌های موشه دِلیون  (استاد مؤسس کابالا) می‌باشد. جالب این است که موشه دلیان کسی است که برای اولین بار از درخت کابالا سخن می گوید که شامل 10 نشئه است و آن را به صورت یک نمودار ترسیم می نماید. درخت کابالا که دقیقا با تعبیر درخت حیات (Tree of Life) خوانده می شود، نمادی از فلسفه کابالا درباره جهان هستی است و شامل ده تجلی یا صفت برای مبدأ هستی می‌باشد که در مراحل گوناگون ظاهر می شوند
 

 

همان‌طور که ملاحظه می‌شود درخت به همان اندازه که در دنیای آواتار حضور دارد، در دنیای کابالا نیز حضور دارد و تمام عرفان کابالا در یک نمودار درختی به نمایش درمی‌آید. تفسیر و توضیح عناصر موجود در درخت حیات کابالا که به آموزه‌های این عرفان اشاره دارد و با مضامین سینمایی آواتار نیز  پیوند عمیقی دارد، نیازمند فرصت جداگانه‌ای است و اطاله کلام در این موضوع ما را از هدف اصلی این گفتار دور می‌سازد.  در اینجا و بر اساس آنچه گفته شد تنها بیان این مطلب کفایت می‌کند که سینمایی آواتار درواقع پیامبر بلیغ عرفان کالاباست. مضامین و آموزه‌های عرفان کابالا که می‌توان آن را از مبانی پنهان دنیای جدید دانست، بدون آنکه نامی از آن به میان بیاید از طریق بسیاری از محصولات سینمایی در حال گسترش است و این، زمینه باورهای مشترک میان همه مردم زمین یا همان دین نوین جهانی را بر اساس آنچه مبتکران این پروژه می‌پسندند، فراهم می‌کند.

پروژه رسانه‌ای دین نوین جهانی در سه مرحله تنظیم‌شده است:
آشوب باورها، تثبیت مفاهیم اولیه، معرفی نظامِ نوین ارزشی

این سه پلکان، الگویی کلاسیک و شناخته‌شده برای هر تحول بنیادین در ساختار باورهای جامعه هدف هست

آشوب باورها:
در مرحله آشوب، انبوهی از باورهای متکثر و متنوع و الگوهای معرفتی گوناگون به‌سوی مخاطبان نشانه گرفته می‌شود. این اقدام سبب می‌شود پس از مدتی مخاطبان دچار سردرگمی در باورها شوند. هجمه آموزه‌ها و باورهای گوناگون سبب می‌شود که جامعه هدف نتواند آموزه‌های بومی و قابل‌قبول خویش را از غیر آن تشخیص دهد و یا در تفسیر آموزه‌های بومی به‌اندازه های با تنوع و تکثر مواجه می شوند که ارتباط متعصابه خود را با آن‌ها از دست می‌دهدآشوب باورها همواره در الگوی جنگ نرم مرحله پیشین و ضروری برای استقرار باورهای نوین است

 


آشوب باورها همواره در الگوی جنگ نرم مرحله پیشین و ضروری برای استقرار باورهای نوین است

 

خدا‏شناسی (توحید)، فرجام‏شناسی (معاد و تقدیر فردی و تاریخی)، مرجع‌گزینی (نبوت و امامت)، جهان‏شناسی (مراتب فیزیکی و متافیزیکی خلقت)، مبدأ‏شناسی (چگونگی حضور انسان بر روی زمین و راز تولد نفس انسانی در ضمن یک فرایند طبیعی) و انسان‏‌شناسی (رابطه نفس و بدن، قوای انسانی، رابطه انسان و مبدأ آفرینش او) ازجمله مفاهیم بنیادینِ دینی است که سینمای آمریکا در دو دهه گذشته به‌طور عام و در ده سال گذشته به‌صورت خاص و متمرکز به پیاده‌سازی نظریه آشوب درباره آن‌ها پرداخته است.

       
تمامی فیلم‌ها و سریال‌های متعلق به کانون‌های فیلم‌سازی امریکا که به مضامین جادوئی، ادیان و اسطوره‏های سحرآمیز باستان، پیشگوهای دنیای نو و باستان، انجمن‌های رازآمیزگرا، زندگی پس از مرگ، قدرت‏های فراطبیعت انسان‌های خاص، حیات معنوی و فرقه‌های نو می‌پردازد، هر یک درواقع محقَق ساختن بخشی از مرحله آشوب باورها را عهده‌دار هستند. کارکرد آشوب ساز این‌گونه تولیدات با توجه به فقدان تبیین کافی از آموز های اصیل بومی در سالهای گذشته، دوچندان می شوند.  

تثبیت مفاهیم بنیادین نوین:
این مرحله زمانی است که آشوب باورها به‌طور نسبی حاکم شده باشد. زمانی که شما خودتان عامل آشوب به وجود آمده باشید، این امکان رادارید که چند نقطه اتکا را به‌عنوان مفاهیم اولیه نظام ارزشی آینده، مورد تأکید قرار دهید. زمانی که مفاهیم اصیل دینی با خرافه و تخیل و موهومات منتشرشده توسط فیلم‌ها به هم‌آمیخته شد و آشوب حاکم گشت، زمان آن می‌رسد که توجه مخاطب به چند مفهوم اولیه و بنیادین جلب شود و آن‌ها را نسبت به سایر مفاهیم موجود قابل‌قبول‌تر بدانداین مفاهیم درواقع شالوده نظام ارزشی یا آئین جدیدی است که قرار است در مرحله بعد ارائه شود. حلول روح هستی در کالبد جسمانی، باز تولد روح یا تناسخ، تعادل با موسیقی هستی و ایمان به قدرت درون و مراقبه باطنی، ازجمله مفاهیم اولیه دین نوین جهانی است که باید در مرحله دوم به تثبیت برسد. در این مرحله که ازنظر زمانی می‌توان با مرحله آشوب همراه باشد، این مفاهیم در ذهن مخاطبان به‌عنوان آموزه‌هایی قابل‌پذیرش و نزدیک‌تر به‌واقع تثبیت می‌گردد تا در مرحله سوم آئین نوین بر پایه آن‌ها بنا شود

مفاهیم بنیادین اولیه برای دین نوین جهانی باظرافت قابل‌توجهی در تاروپود نمایش‌های تولید شد در کانون‌های فیلم‌سازی مذکور، گنجانده‌شده‌اند. به‌عنوان‌مثال تولیداتی نظیر Tru Calling (series),  Push (2009), Painkiller Jane (2007), Dead Zone (series) این مأموریت را بر عهده دارند که پیش شرط های روانی لازم را برای ایمان به رهبران معنوی جدیدی همچون Alberto Villoldo که شاگردان او چندین سال است که در ایران نیز فعال شده اند، در ذهن مخاطبان مهیا سازند. این رهبران پیشگو و غیب‌گو مبلغان آموزه‌های دین نوین جهانی خواهند بود

 


آلبرتو وی لولدو
این رهبران پیشگو و غیب‌گو، مبلغان آموزه‌های دین نوین جهانی خواهند بود

 

ارائه نظام ارزشی جدید:
مرحله سوم ارائه نظام ارزشی جدید و ساختار نوین به‌عنوان یک مجموعه واحد و منسجم است که به‌طور رسمی و فراگیر جایگزین نظام ارزشی پیشین می‌شود. در این مرحله بر اساس یک تئوری پساساختارگرایانه، لزوما نیازی نیست ساختار پیشین شکسته شود و ساختار ارزشی نوین جایگزین آن گردد، بلکه درصورتی‌که بتوان نظام ارزشی جدید و محتوای موردنظر را در همان ساختار قدیم گنجاند، سناریوی موفق‌تری به انجام رسیده است.  

آنچه به مرحله ارائه ساختار نوین مربوط می‌شود، فیلم‌هایی هستند که به مخاطب القاء می‌کند آئینی که در اختیار اوست نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و زُداینده مشکلات باشد، بلکه باید آئینی جدید را جستجو نمود که از بنیان متفاوت است. فیلم‌هایی چون Avatar (2009)، The Book of Eli)2010( و 2012 (2009) به این مرحله از پروژه دین نوین جهانی تعلق دارند و زمینه پذیرش یک ساختار معرفتی تازه را در اذهان مخاطبان فراهم می‌سازند

 پیاده‌سازی این ایده در خصوص آموزه‌های اسلامی به‌ویژه آموزه مهدویت به دهه سوم قرن بیستم بازمی‌گردد. آلیس بیلی اولین باد در سال 1925 بر اساس آموزه‌های تئوسوفیستی- کابالایی، منجی را در ادیان مختلف از جمله اسلامی همان انکشاف هفتم حلقه‌های خلقت معرفی کرد که تئوسوفی در ساختاری غیرتوحیدی به توضیح آنها می پردازد. همانطور که گفته شد هرچند این جریان دست کم قریب به یک قرن پشتوانه فکری و مکتوب دارد ولی ظهور رسانه ای و عمومی آن به دهه گذشته بازمیگردد و پس از این گسترده تر و عمیقتر مشاهده خواهد شد.

مشاهده مطلب
 • نظرات مخاطبان
عضویت در خبرنامه
سایت هادی