چندرسانه ای

رضاشاه، موجودی که زمین می‌خورد

رضاشاه، موجودی که زمین می‌خورد

رضا‌خان که در آغاز کار، نه دارایی داشت و نه املاکی، با شروع سلطنت و بسط قدرت، املاک و زمین‌های زیادی را در حاصل‌خیز‌ترین نقاط کشور تصاحب و ثروتی هنگفت کسب کرد؛ چنان‌که به هنگام خروج از ایران در سال 1320 شمسی، بزرگ‌ترین مالک و زمین‌دار ایران بود و با داشتن ذخایر نقدی در بانک‌های انگلستان، آمریکا و آلمان، یکی از ثروتمند‌ترین مردان جهان و حتی تاریخ محسوب می‌شد.

رضاشاه و نفت، دولت مدرن و پرتاب قرارداد در بخاری

رضاشاه و نفت، دولت مدرن و پرتاب قرارداد در بخاری

ایران به دلیل داشتن موقعیت استراتژیک و منابع غنی ازجمله نفت، از دیرباز موردتوجه کشورهای استعمارگر بوده است. به‌طوری‌که کشورهای استعمارگر همواره در طول تاریخ تلاش نمودند بر منابع غنی ایران سیطره یابند و از موقعیت استراتژیک آن در جهت افزایش قدرت و نفوذ خود، نهایت استفاده را ببرند.

حقوق‌بشر رضاخانی؛ «زندان قصر و متهمان آن»

حقوق‌بشر رضاخانی؛ «زندان قصر و متهمان آن»

پس از جلوس بر تخت سلطنت برای حفظ تاج‌وتخت خود از هیچ اقدامی فروگذار  نکرد. هرکس که احساس می‌کرد مانع است به‌سرعت از سر راه خود برمی‌داشت، حتی او تحمل شنیدن صدای منتقدان حکومت خود که از  شیوی حکومت‌داری او انتقاد می‌کردند، نداشت.

نبرد با مذهب، تغییر ساختارها  و نهادها در عصر پهلوی اول

نبرد با مذهب، تغییر ساختارها  و نهادها در عصر پهلوی اول

از دیرباز مذهب یکی از مهم‌ترین عناصر تعیین کننده‌ی هویت اجتماعی مردم ایران بوده است و این اعتقاد تنها به دوره‌ی ورود اسلام به ایران محدود نمیشود بلکه در ایران باستان هم مردم این سرزمین معتقد به آیینهای دینی  مثل زرتشت و... بوده اند و این اعتقاد مذهبی در زندگی سیاسی اجتماعی آن‌ها نیز دخالت داشته است تا حدی که حتی پادشاهان ایرانی در دوره قبل از ظهور اسلام، خود را برگزیده از جانب اهورا مزدا می‌دانستند و برای خود مشروعیت دینی قائل بودند.

متجددان غربگرا، راه‌بران فرهنگی عصر پهلوی اول

متجددان غربگرا، راه‌بران فرهنگی عصر پهلوی اول

ارتش مدرن یا ماشین سرکوب، ببری کاغذی در روز سرنوشت

ارتش مدرن یا ماشین سرکوب، ببری کاغذی در روز سرنوشت

رضاشاه و مقابله با روحانیون پیشتاز؛ قیام حاج آقا نورالله

رضاشاه و مقابله با روحانیون پیشتاز؛ قیام حاج آقا نورالله

کودتای نظامی بهاییان و بریتانیا در سوم اسفند 1299

کودتای نظامی بهاییان و بریتانیا در سوم اسفند 1299

عاقبت اصلاحاتی که طراحش آمریکاست

عاقبت اصلاحاتی که طراحش آمریکاست

نگاهی به تاریخچه‌ی نفوذ در آینه‌ی روشنفکران فراماسون مآب

نگاهی به تاریخچه‌ی نفوذ در آینه‌ی روشنفکران فراماسون مآب

قیام گوهرشاد، اصلاحات فرهنگی از راه کشتار

قیام گوهرشاد، اصلاحات فرهنگی از راه کشتار

ترور؛ سرانجام ایستادگی مدرس در برابر دیکتاتوری رضاخان

ترور؛ سرانجام ایستادگی مدرس در برابر دیکتاتوری رضاخان

طوفانیان؛ از دلالی سلاح تا روابط پنهانی با اسرائیل

طوفانیان؛ از دلالی سلاح تا روابط پنهانی با اسرائیل

مرد فرصت‌طلب قرن بیستم

مرد فرصت‌طلب قرن بیستم

اعزام گروه‌های تبشیری؛ نقطه شروع نفوذ آمریکا در ایران

اعزام گروه‌های تبشیری؛ نقطه شروع نفوذ آمریکا در ایران

جشن‌های 2500 ساله؛ به نام ایران به کام رژیم صهیونیستی

جشن‌های 2500 ساله؛ به نام ایران به کام رژیم صهیونیستی

وینستون چرچیل؛ از قتل‌عام درسدن تا کودتا در ایران

وینستون چرچیل؛ از قتل‌عام درسدن تا کودتا در ایران

تأثیر اقدامات چرچیل در ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم

تأثیر اقدامات چرچیل در ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم

پیش‌بینی آینده آل‌سعود در ده‌سال آتی

پیش‌بینی آینده آل‌سعود در ده‌سال آتی

سرکوب و برخورد نظامی؛ برنامه‌ی رضاخان برای ایلات و عشایر

سرکوب و برخورد نظامی؛ برنامه‌ی رضاخان برای ایلات و عشایر

برگه‌ای از تاریخ جنایات انگلیس

برگه‌ای از تاریخ جنایات انگلیس

شبکه نفوذ آمریکا و انگلیس چگونه عامل اجرای کودتا شد؟

شبکه نفوذ آمریکا و انگلیس چگونه عامل اجرای کودتا شد؟

مئیر عزری؛ سفیری که سفیر نبود

مئیر عزری؛ سفیری که سفیر نبود

رفیق‌کُشی به سبک رضاخان

رفیق‌کُشی به سبک رضاخان

عضویت در خبرنامه